Kierownika serwisu samochodów / pojazdów towarowych / kierownika działu obsługi klienta (m/k/x) 2019-02-01 ID-811169020

ID-811169020
Oferta pracy
Kierownika serwisu samochodów / pojazdów użytkowych / kierownika działu obsługi klienta (m/k/x)

Dążymy do wzmocnienia naszego zespołu w określonym czasie i poszukujemy Kierownika serwisu samochodów / pojazdów użytkowych / kierownika działu obsługi klienta (m/k/x)

Miasto
Zajecie
Pełny etat
Rodzaj zatrudnienia
Praca stała
Wykształcenie
Ukończone szkolenie zawodowe w zakresie techniki samochodowej lub uzyskane porównywalne kwalifikacje
Doświadczenie zawodowe
Drugi poziom doświadczenia zawodowego w wymaganym obszarze (2–5 lat)
Działalność
Zakres obowiązków
Prowadzenie końcowych kontroli po przetworzeniu zamówienia
Odbiór i zwrot pojazdów należących do klientów
Przygotowywanie sprawozdań i dokumentacji
Praca w charakterze kierownika warsztatu i serwisu
Planowanie tras pojazdów
Optymalizacja procesu przetwarzania zamówień oraz koordynacja działań zmierzających do wykorzystania zdolności produkcyjnych warsztatu
Nadzorowanie funkcjonowania norm dotyczących jakości usług pod kątem obsługi klienta
Odpowiedzialność za wykonywanie zleceń naprawy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i specyfikacjami
Działania w zakresie logistyki magazynowej
Odbiór, kontrola i przechowywanie towarów
Zarządzanie magazynem i kontrola stanu zapasów
Organizacja dostaw części i materiałów eksploatacyjnych
Zakres obowiązków administracyjnych w warsztacie
Obsługa gwarancji / prac konwersacyjnych
Przechowywanie i zarządzanie danymi klienta i pojazdu
Przygotowanie zamówień dla firm zewnętrznych
profesjonalizm
Cechy osobowości / kompetencje miękkie
Wysoki stopień zaangażowania w pracę
Wysoki stopień świadomości wymogów jakościowych
Doskonałe zdolności komunikacyjne
Serdeczność
Orientacja na klienta
Wiarygodna i elegancka prezencja
Umiejętność pracy w zespole i zdolności motywacyjne
Fachowa wiedza w zakresie technologii informacyjnej
Dobra znajomość obsługi komputera
Umiejętności językowe
Biegłość w posługiwaniu się językiem niemieckim
Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego
Inne dziedziny wiedzy fachowej
Prawo jazdy kategorii B
Kompetencje
Fachowa wiedza w zakresie elektromechaniki
Komunikacja z klientem

doświadczenie w prowadzeniu rozmów w zakresie zagadnień technicznych

Fachowa wiedza w dziedzinie logistyki
Dokumentacja

doświadczenie w zakresie przygotowania i przetwarzania dokumentacji magazynowej, dokumentów przewozowych i towarzyszących

Zarządzanie magazynem

wiedza w zakresie sposobów, wyposażenia i kosztów magazynowania

Pozyskiwanie materiałów

doświadczenie w zakresie planowania, kontrolowania i zarządzania transportem materiałów

Fachowa wiedza w zakresie zarządzania
Zlecanie prac na zewnątrz

doświadczenie w zakresie zlecania prac firmom zewnętrznym

Obsługa procesów

doświadczenie w zakresie obsługi gwarancji / prac konwersacyjnych

Fachowa wiedza w zakresie obsługi klienta
Wsparcie

doświadczenie w zakresie obsługi klientów i przygotowania indywidualnych rozwiązań

Zarządzanie dostawami

doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji z dostawcami i partnerami

Zarządzanie procesami

doświadczenie w zakresie ogólnego rozwoju i kontroli procesu klienta

Inne dziedziny wiedzy fachowej
Multi-brand

doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi wielu marek

Osoba kontaktowa
Bendich Kfz.-Service e.K.

Britzer Damm 130
12347 Berlin
Niemcy

Numer telefonu
Środowisko pracy / sprzęt / współpracownicy
Szeroki zakres działalności w rozwojowej gałęzi gospodarki
Szeroki zakres działalności rozwijającej się firmy
Szeroki zakres działalności dobrze prosperującej firmy
Prostą hierarchię i przyjazną atmosferę
Niezależność w działaniu
Kwalifikacje wielo-matkowe
Możliwość realizacji szeregu zróżnicowanych zadań
Doskonałą atmosferę pracy wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników
Pracę z szeroką gamą produktów różnych marek
Nowoczesną infrastrukturę miejsca pracy
Perspektywy zawodowe
Szanse rozwoju kariery zawodowej
Szkolenie i kształcenie uzupełniające
Miesięczną pensję
Atrakcyjne wynagrodzenie
Wynagrodzenie zależne od wyników
Płatny urlop
Premia świąteczna
Atrakcyjne premie motywacyjne
Firmowy system emerytalny
Inne
26 dni urlopu
Monitorowanie czasu pracy
Bony na paliwo

Bendich Kfz.-Service e.K.