Sector informatie

Brancheninformation

Bedrijfsvoertuigen als hoofdrolspelers in onze maatschappij

Of het nu vrachtwagens, bestelwagens of bussen zijn-  bedrijfsvoertuigen zijn de oplossing voor de werk- en transporttaken in ons dagelijks leven. De bedrijfsvoertuigensector is de leider in innovatie in de automobielindustrie en een van de belangrijkste branches van de economie. Commerciële voertuigen - bv. trekkers, opleggers, aanhangers en speciale voertuigen - zijn elke dag op weg: ze verzekeren de internationale uitwisseling van goederen. Zij leveren ons de producten voor ons dagelijks leven.

Bedrijfsvoertuigen nemen 70% van het totale vrachtvolume in Europa voor hun rekening. In veel gevallen zijn uiterst gespecialiseerde en complexe technische oplossingen vereist, die specifieke knowhow vragen.

Alltrucks versterkt de drijvende kracht van de bedrijfsvoertuigensector

Tegen deze achtergrond worden voertuigen steeds efficiënter, minder vervuilend en veiliger. Een belangrijke succesfactor in de industrie is het onderhoud en de reparatie van steeds complexere systemen - die bekwaam en professioneel worden uitgevoerd in de Alltrucks-werkplaatsen.

Als lid van het Alltrucks-netwerk, geniet u van deze professionele en marktbekwaamheid.