warsztat #177

Automoción Romero-Nieva Sánchez, S.L.

Ctra. Madrid-Cádiz, km. 116,500
45710 Madridejos Toledo
Hiszpania

Numer telefonu
Środowisko pracy / sprzęt / współpracownicy
Kwalifikacje wielo-matkowe
Możliwość realizacji szeregu zróżnicowanych zadań
Perspektywy zawodowe
Szkolenie i kształcenie uzupełniające
Miesięczną pensję
Wynagrodzenie zależne od wyników

Automoción Romero-Nieva Sánchez, S.L.

Aktualne oferty pracy w tych warsztatach