warsztat #20

Arno Hänsel GmbH

Harrlachweg 10
68163 Mannheim
Niemcy

Numer telefonu
Środowisko pracy / sprzęt / współpracownicy
Szeroki zakres działalności dobrze prosperującej firmy
Możliwość realizacji szeregu zróżnicowanych zadań
Nowoczesną infrastrukturę miejsca pracy
Perspektywy zawodowe
Szanse rozwoju kariery zawodowej
Możliwość kształtowania przyszłości firmy
Miesięczną pensję
Wynagrodzenie zależne od wyników

Arno Hänsel GmbH