warsztat #29

Wagner Kfz-Technik Betriebs GmbH

Vorwerkstraße 24
95326 Kulmbach
Niemcy

Numer telefonu
Środowisko pracy / sprzęt / współpracownicy
Szeroki zakres działalności dobrze prosperującej firmy
Prostą hierarchię i przyjazną atmosferę
Niezależność w działaniu
Możliwość realizacji szeregu zróżnicowanych zadań
Doskonałą atmosferę pracy wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników
Pracę z wykorzystaniem wysokiej klasy nowoczesnego sprzętu roboczego
Perspektywy zawodowe
Szkolenie i kształcenie uzupełniające
Miesięczną pensję
Atrakcyjne wynagrodzenie
Możliwość partycypowania w kapitale firmy
Firmowy system emerytalny
Inne
30 dni urlopu
Monitorowanie czasu pracy
Pomoc w poszukiwaniu mieszkania

Wagner Kfz-Technik Betriebs GmbH