warsztat #48

KFZ-Petry GmbH & Co. KG

Beller Hauptstrasse 1
56288 Bell
Niemcy

Numer telefonu
Środowisko pracy / sprzęt / współpracownicy
Szeroki zakres działalności dobrze prosperującej firmy
Perspektywy zawodowe
Szkolenie i kształcenie uzupełniające
Miesięczną pensję
Wynagrodzenie zależne od wyników
Możliwość partycypowania w kapitale firmy
Firmowy system emerytalny
Inne
28 dni urlopu

KFZ-Petry GmbH & Co. KG

Aktualne oferty pracy w tych warsztatach