warsztat #38

Georg Diekmann Automobile GmbH & Co KG

Stresemannstr. 50
27570 Bremerhaven
Niemcy

Numer telefonu
Środowisko pracy / sprzęt / współpracownicy
Prostą hierarchię i przyjazną atmosferę
Możliwość realizacji szeregu zróżnicowanych zadań
Doskonałą atmosferę pracy wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników
Perspektywy zawodowe
Szkolenie i kształcenie uzupełniające
Możliwość kształtowania przyszłości firmy
Miesięczną pensję
Wynagrodzenie zależne od wyników
Wynagrodzenie taryfowe
Płatny urlop
Premia świąteczna
Możliwość partycypowania w kapitale firmy
Firmowy system emerytalny
Propagowanie zdrowego trybu życia
Inne
30 dni urlopu
Monitorowanie czasu pracy

Georg Diekmann Automobile GmbH & Co KG

Aktualne oferty pracy w tych warsztatach